Rejestracja POLSTIM

 

Program

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo,

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy już dziś do udziału i do wspólnego tworzenia programu XXVIII Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2017, która odbędzie się w dniach 25-27 maja w stolicy Podkarpacia – w Rzeszowie.

Chcemy jak co roku przedyskutować nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca – od patofizjologii aż po złożone hybrydowe procedury zabiegowe czy nowe technologie w elektroterapii i elektrofizjologii. Liczymy na interesujące propozycje sesji, z których postaramy się wybrać dla Państwa najciekawsze. Otwieramy też wkrótce przyjmowanie abstraktów; mamy nadzieję, że nie zabraknie doniesień oryginalnych oraz aktywnego udziału zwłaszcza naszych Młodych Badaczy. Będzie nam też niezwykle miło powitać najmilszych gości - Nestorów i Nauczycieli naszego Środowiska. Będziemy kontynuować tradycję szkoleń dla pielęgniarek i techników medycznych, których jak najliczniej oczekujemy.

Chcemy zaznaczyć międzynarodowy charakter Naszej Konferencji i podkreślić współpracę SRS PTK z ESC, EHRA i HRS - Polska jest niewątpliwie równorzędnym partnerem dla wiodących krajów europejskich w leczeniu chorób serca. Planujemy udział uznanych ekspertów z zagranicy w celu wspólnej wymiany doświadczeń.

Dla osób zainteresowanych szczegółowym doskonaleniem swoich umiejętności, nasi Koledzy – eksperci przygotują doskonalące kursy tematyczne. Oraz nowość – chcemy urządzić I Mistrzostwa SRS PTK w interpretacji IEGM

Przed nami 3 wiosenne dni w coraz piękniejszym, młodym, uniwersyteckim mieście. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy - do zobaczenia w Rzeszowie!

Z wyrazami szacunku
i serdecznymi pozdrowieniami,

dr hab. n. med. Maciej Sterliński
Przewodniczący Komitetu Naukowego,
Przewodniczący- Elekt Sekcji Rytmu Serca PTK

dr hab. n. med. Oskar Kowalski
Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK

dr hab. n. med. prof. nadz. UR Andrzej Przybylski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zgłaszanie abstraktów

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji POLSTIM 2017, pracującego w składzie: Katarzyna Bieganowska, Artur Fuglewicz, Ewa Jędrzejczyk-Patej, Maria Trusz-Gluza, Jarosław Kaźmierczak, Maciej Kempa, Oskar Kowalski, Jerzy Kuźniar, Andrzej Przybylski, Janusz Romanek, Łukasz Szumowski oraz Maciej Sterliński – przewodniczący,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie propozycji sesji dydaktycznych na Konferencję POLSTIM 2017.

Uruchamiamy system abstraktowy PTK. Preferujemy zdecydowanie zgłaszanie propozycji sesji drogą systemu abstraktowego PTK. Dopuszczalne jest także, w wyjątkowych przypadkach, zgłoszenie w formie pliku word, na adres: msterlinski@poczta.onet.pl oraz aprzybylski@ur.edu.pl.
Jako novum – zwracamy się z prośbą aby tytuły proponowanych sesji i wykładów podawać również po angielsku.

Jak co roku zapraszamy do stworzenia swoich sesji zaprzyjaźnione Sekcje PTK: SENiT i Klub 30.

Przewidziane struktury sesji to:

  • Tematyczna sesja wykładowa (4-6 wykładów)
  • Sesja pro-contra – 2-3 pary prelegentów prezentujących przeciwstawne punkty widzenia na zadany temat
  • Sesja Focus – 3-4 niezależne przypadki (spójne tematycznie) z dyskusją-podsumowaniem problemu

Przypominamy o obowiązku uzyskania wstępnej zgody od proponowanych wykładowców (mieliśmy już niemiłe i zaskakujące sytuacje) oraz prosimy o podanie aktualnej afiliacji i adresu e-mailowego proponowanych prelegentów.

Termin nadsyłania propozycji sesji dydaktycznych to 31 grudnia 2016 roku.


Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że liczba proponowanych sesji przewyższa możliwości czasowe Konferencji, dlatego nadesłanie zgłoszenia nie jest automatycznie równoznaczne z przyjęciem sesji do programu; proszę pamiętać, że zastrzegamy sobie możliwość kompilacji jednej sesji z kilku propozycji. Będziemy też wdzięczni za sugestie członków Naszej Sekcji, którzy nie podejmą się zgłoszenia sesji, jakie tematy chętnie widzieliby w programie lub wręcz propozycje pojedynczych tytułów wykładów. Mogą to być również propozycje pojedynczych wykładów na temat unikalnych doświadczeń poszczególnych ośrodków.

Jednocześnie 1 stycznia 2017 roku otwieramy przyjmowanie abstraktów doniesień oryginalnych i kazuistycznych – termin przyjmowania prac to 31 marca 2017. Szczególnie zapraszamy jako pierwszych autorów Młodych Badaczy < 35 r.ż. W systemie abstraktowym stworzono dla Panstwa specjalną kategorię. Mamy nadzieję, że tak jak w roku bieżącym, będą Państwo bardzo aktywni na tym polu i znów będziemy mogli przeprowadzić konkurs na Nagrodę Przewodniczących SRS dla Młodych Badaczy.

Bardzo serdecznie zachęcamy do współtworzenia programu POLSTIM-u 2017 i z góry dziękujemy za poświęcony czas. Liczymy jak zwykle na bardzo interesujące propozycje; dołożymy wszelkich starań aby najciekawsze tematy znalazły się w programie Naszej Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med. Maciej Sterliński,
przewodniczący-elekt SRS PTK - przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji Polstim 2017

dr hab. n. med., prof. UR, Andrzej Przybylski
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Polstim 2017

dr hab. n. med. Oskar Kowalski
przewodniczący SRS PTK

Program

ostatnia aktualizacja 2021-07-24 23:50

Czwartek

25

maja
SALA A - CIED SALA B - EP SALA C - Varia SALA Sesje abstraktowe
09:00 - 10:30

“Małe, ale potrzebne” – projekty naukowe w arytmologii. Sesja Klubu 30

“Małe, ale potrzebne” – projekty naukowe w arytmologii. Sesja Klubu 30

Sesja Klubu 30

Przewodniczący: E. Koźluk (Warszawa)
Przewodniczący: J. Baran (Warszawa)

Uszkodzenia osłonek elektrod – w końcu zobaczyliśmy bakterie
A. Kołodzińska (Warszawa)

Wszczepialne urządzenie elektroterapeutyczne – mały system elektrofizjologiczny którym wykonam nieinwazyjny EPS w diagnostyce i leczeniu SVT i VT
P. Futyma (Rzeszów)

HRV oczami elektrofizjologa - zmienność przewodzenia przedsionkowo-komorowego
B. Żuchowski (Poznań)

Farmakokinetyka antazoliny - jak ją podajemy i jak działa?
R. Piotrowski (Warszawa, Rzeszów)

Anatomia regionu cieśni mitralnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji naczyniowych – anatomia jeszcze nie raz nas zaskoczy
M. Hołda (Kraków)

Ablacja szlaków dodatkowych w XXI wieku - co nowego?

Ablacja szlaków dodatkowych w XXI wieku - co nowego?

Przewodniczący: D. Czarnecka (Kraków)
Przewodniczący: J. Bednarek (Kraków)

Stratyfikacja ryzyka, wskazania, strategia zabiegu
J. Bednarek (Kraków)

Wyniki ablacji: skuteczność, powikłania, krzywa uczenia od XX do XXI w
P. Moskal (Kraków)

Warianty preekscytacji, odmienność wskazań i techniki zabiegu
M. Jastrzębski (Kraków)

WPW u najmłodszych
K. Bieganowska (Warszawa)

Co nowego w dokumentach ekspertów 2016/2017?

Co nowego w dokumentach ekspertów 2016/2017?

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze)
Przewodniczący: J. Lelakowski (Kraków)

Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca: dokument europejski 2016 vs amerykański 2015
P. Kułakowski (Warszawa)

Ocena sercowo-naczyniowa u sportowców dla prewencji nagłego zgonu sercowego: dokument europejski 2016 vs amerykański 2015
E. Biernacka (Warszawa)

Kardiomiopatia przedsionkowa 2016
A. Polewczyk (Kielce)

Usuwanie elektrod: dokument amerykański 2017
P. Mitkowski (Poznań)

Prace oryginalne Młodych Badaczy – sesja Przewodniczących SRS PTK cz. I

Prace oryginalne Młodych Badaczy – sesja Przewodniczących SRS PTK cz. I

Przewodniczący: W. Kargul (Katowice)
Przewodniczący: E. Walczak (Warszawa)

Wpływ wieku, płci i chorób towarzyszących na wartości saturacji mózgowej, mierzonych metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni, podczas testu pochyleniowego u pacjentów z zespołem omdleń wazowagalnych
J. Jędrzejczyk-Spaho (Kraków)

Porównanie strategii leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych zabiegom ablacji i kardiowersji
M. Gawałko (Warszawa)

Występowanie przypadków nagłego zatrzymania krążenia a rozmieszczenie automatycznych zewnętrznych defibrylatorów na terenie Łodzi
I. Ciszek (Łódź)

Objawy migotania przedsionków - poszukiwanie korelacji
I. Warchoł (Łódź)

Ocena przydatności urządzenia AliveCor w skringowej ocenie zapisu elektrokardiograficznego u noworodków
Ł. Grzywacz (Warszawa)

Ocena związku biomarkerów - galectin-3 oraz rozpuszczalnego ST2 wśród pacjentów z przetrwałym i napadowym migotaniem przedsionków.
K. Ozierański (Warszawa)

Ocena morfologii uszka lewego przedsionka w wybranej populacji. Wpływ morfologii uszka lewego przedsionka na częstość występowania nawrotów migotania przedsionków.
D. Jędrzejewska (Łódź)

Wpływ zróżnicowania anatomicznego zatoki wieńcowej na powodzenie procedur elektroterapii i elektrofizjologii serca
S. Sławek-Szmyt (Poznań)

11:00 - 12:30

Pierwsze Mistrzostwa Świata w EKG ze wszczepialnym urządzeniem/IEGM

Pierwsze Mistrzostwa Świata w EKG ze wszczepialnym urządzeniem/IEGM

Leczenie zaburzeń rytmu serca w Polsce 2016-2017. Cele na najbliższą przyszłość.

Leczenie zaburzeń rytmu serca w Polsce 2016-2017. Cele na najbliższą przyszłość.

Sesja robocza Konsultanta Krajowego, przedstawicieli NFZ i AOTMiT oraz polskiego środowiska rytmu serca

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Przewodniczący: G. Opolski (Warszawa)

Elektrofizjologia i Elektroterapia AD 2016 i 2017 z punktu widzenia nadzoru specjalistycznego w dziedzinie kardiologii
J. Kaźmierczak (Szczecin)

Elektrofizjologia i Elektroterapia AD 2016 i 2017 z punktu widzenia NFZ
M. Miłkowski (Warszawa)

AOTMiT we wdrażaniu nowoczesnych procedur z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii
M. Słomka (Warszawa)

Dyskusja
J. Kaźmierczak (Szczecin), G. Opolski (Warszawa), M. Miłkowski (Warszawa), M. Słomka (Warszawa), U. Cegłowska (Warszawa), O. Kowalski (Zabrze), A. Przybylski (Rzeszów), M. Sterliński (Warszawa)

Elektroterapia w kardiomiopatii rozstrzeniowej. Sesja młodych elektrofizjologów EHRA

Elektroterapia w kardiomiopatii rozstrzeniowej. Sesja młodych elektrofizjologów EHRA

Sesja młodych elektrofizjologów EHRA

Przewodniczący: R. Lenarczyk (Zabrze)
Przewodniczący: S. Stec (Rzeszów)

ICD i/lub CRT tylko w DCM
D. Bastian (Nürnberg)

Ablacja w celu leczenia DCM
S. Stec (Rzeszów)

Ablacja w celu zapobiegania VT/VF u pacjentów z DCM
L. Serdoz (Fürth)

Nowe urządzenia lub brak urządzeń dla rzadkich lub odwracalnych przyczyn DCM
P. Balsam (Warszawa)

Prace oryginalne Młodych Badaczy – sesja Przewodniczączych SRS PTK cz. II

Prace oryginalne Młodych Badaczy – sesja Przewodniczączych SRS PTK cz. II

Przewodniczący: G. Świątecka (Gdańsk)
Przewodniczący: A. Kutarski (Lublin)

Nieinwazyjna programowana stymulacja komór: nowy parametr przewidujący wystąpienie zdarzeń arytmicznych u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem - wyniki badania NIPS-ICD.
P. Futyma (Rzeszów)

Balonowa dylatacja miejsca punkcji transseptalnej umożliwiająca wykonanie skutecznej izolacji żył płucnych u pacjenta z pogrubiałą przegrodą międzyprzedsionkową
B. Żuchowski (Poznań)

Nieprawidłowości elektrokardiograficzne u maratończyków-amatorów
A. Kaleta (Gdańsk)

Analiza czynników wpływających na nawrót migotania przedsionków u pacjentów po pierwszorazowej ablacji migotania przedsionków. Ocena objawów klinicznych według skali EHRA przed i po zabiegu.
D. Jędrzejewska (Łódź)

Implantacja stymulatora bezelektrodowego Micra (Medtronic) - doświadczenia wstępne
W. Kowalska (Zabrze)

Charakterystyka kliniczna i czynniki rokownicze pacjentów z migotaniem przedsionków zdyskwalifikowanych z zabiegu izolacji żył płucnych z powodu skrzepliny wewnątrzsercowej
K. Ozierański (Warszawa)

Nowo powstałe migotanie przedsionków po ablacji trzepotania przedsionków - analiza czynników ryzyka
I. Warchoł (Łódź)

Bezpieczeństwo antazoliny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddawanych kardiowersji farmakologicznej krótkotrwałego migotania przedsionków
[do potwierdzenia]

Przydatność przenośnego rejestratora EKG AliveCor Kardia w diagnostyce migotania przedsionków. Porównanie standardowych zapisów EKG z zapisami rejestratora oraz automatyczną oceną rytmu.
K. Szołtek (Łódź)

12:45 - 13:30

Sesja satelitarna Berlin-Chemie

Sesja satelitarna Berlin-Chemie

Optymalizacja farmakoterapii w niewydolności serca
Z. Kalarus (Zabrze)

14:00 - 15:30

Najbardziej zaawansowane technologie w leczeniu arytmii. Sesja złotego sponsora - Boston Scientific

Najbardziej zaawansowane technologie w leczeniu arytmii. Sesja złotego sponsora - Boston Scientific

Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań)
Przewodniczący: P. Ptaszyński (Łódź)

High Density Mapping – praktyczne doświadczenia własne
R. Lenarczyk (Zabrze)

Technologia MiFi – czy pozwala na dokładniejsze różnicowanie sygnałów w klasycznej ablacji?
J. Gajek (Wrocław)

Polskie doświadczenia z S-ICD – analiza ciekawych przypadków
K. Kaczmarek (Łódź), A. Sokal (Zabrze), M. Labus (Wrocław)

Czy S-ICD to docelowa terapia chorych zagrożonych NZK? Ocena ryzyka konieczności implantacji układu przezżylnego - propozycja narodowego rejestru S-ICD
M. Kempa (Gdańsk)

Kwalifikacja pacjentów do implantacji defibrylatora podskórnego – nowe narzędzie do badań przesiewowych (AST)
O. Kowalski (Zabrze)

Kiedy należy się zatrzymać? ryzyko vs korzyści w podejmowaniu decyzji klinicznych w elektrofizjologii

Kiedy należy się zatrzymać? ryzyko vs korzyści w podejmowaniu decyzji klinicznych w elektrofizjologii

Przewodniczący: M. Trusz-Gluza (Katowice)
Przewodniczący: Z. Kalarus (Zabrze)

Ablacja w arytmii komorowej
A. Hoffmann (Katowice)

Ablacja w migotaniu przedsionków
Ł. Szumowski (Warszawa)

Ablacja w zespole preekscytacji
P. Urbanek (Warszawa)

Ablacja w częstoskurczu przedsionkowym
R. Lenarczyk (Zabrze)

Ważne badania kliniczne poświęcone zaburzeniom rytmu serca 2016/2017

Ważne badania kliniczne poświęcone zaburzeniom rytmu serca 2016/2017

Przewodniczący: J. Kuźniar (Rzeszów)
Przewodniczący: P. Kułakowski (Warszawa)

FIRE and ICE, VANISH, OASIS
D. Urbańczyk-Świć (Katowice)

DANISH, REM-HF, MORE-CARE
E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)

RE-VERSE-AD, ASSERT II, PIONEER-AF PCI
I. Woźniak-Skowerska (Katowice)

Badania kliniczne ACC i HRS 2017
R. Kiedrowicz (Szczecin)

Leki przeciwkrzepliwe u osób z urządzeniami i epizodami AHR: badania NOAH – AFNET i ARTESiA
A. Lubiński (Łódź)

16:00 - 17:30

Najistotniejsze powikłania stałej stymulacji serca i usuwania elektrod

Najistotniejsze powikłania stałej stymulacji serca i usuwania elektrod

Przewodniczący: A. Oręziak (Warszawa)
Przewodniczący: A. Kutarski (Lublin)

Ocena rozprzestrzenienia się infekcji – trudne decyzje kliniczne o kluczowym znaczeniu
A. Polewczyk (Kielce)

Odelektrodowa niedrożność żylna – jako problem elektroterapii i przyczyna wtórnych problemów w innych dziedzinach medycyny
M. Czajkowski (Lublin)

Pozostawiona nieczynna elektroda i liczne możliwe powikłania wtórne
A. Kutarski (Lublin)

Elektrodopochodna dysfunkcja zastawki trójdzielnej
A. Maciąg (Warszawa)

Problemy techniczne występujące podczas TLE
A. Kutarski (Lublin)

Burze elektryczne w codziennej praktyce klinicznej

Burze elektryczne w codziennej praktyce klinicznej

Przewodniczący: J. Kuźniar (Rzeszów)
Przewodniczący: A. Baszko (Poznań)

Burza elektryczna - definicja, występowanie, czynniki wyzwalające
M. Kempa (Gdańsk)

Ablacja w leczeniu burzy elektrycznej
Ł. Szumowski (Warszawa)

Interwencje wieńcowe w leczeniu burzy elektrycznej
S. Bartuś (Kraków)

Burze elektryczne - trudne przypadki
A. Przybylski (Rzeszów), A. Baszko (Poznań)

Zaburzenia oddychania w czasie snu w codziennej praktyce kardiologicznej

Zaburzenia oddychania w czasie snu w codziennej praktyce kardiologicznej

Przewodniczący: R. Baranowski (Warszawa)
Przewodniczący: K. Gołba (Katowice)

Patofizjologia i diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu
P. Paprzycki (Lublin)

Zaburzenia oddychania w czasie snu w niewydolności serca
M. Adamek (Zabrze)

Bezdechy a zaburzenia rytmu i przewodnictwa
K. Gołba (Katowice)

Stymulacja nerwu przeponowego w leczeniu centralnego bezdechu sennego
D. Jagielski (Wrocław)

18:00 - 19:30 Uroczysta Inauguracja Konferencji
Piątek

26

maja
SALA A - CIED SALA B - EP SALA C - Varia SALA Sesje abstraktowe
08:30 - 10:00

Nieadekwatne wyładowania ICD

Nieadekwatne wyładowania ICD

Przewodniczący: J. Romanek (Rzeszów)
Przewodniczący: A. Maciąg (Warszawa)

Wpływ nieadekwatnych interwencji ICD na jakość życia i przeżycie pacjentów
P. Syska (Warszawa)

Redukcja nieadekwatnych interwencji ICD – rola programowania urządzenia
J. Romanek (Rzeszów)

Redukcja nieadekwatnych interwencji ICD – leczenie farmakologiczne
M. Sobiech (Warszawa)

Redukcja nieadekwatnych interwencji ICD – ablacja przezskórna
A. Hoffmann (Katowice)

Elektroterapia w wadach wrodzonych serca – czy programowanie ma znaczenie
M. Miszczak-Knecht (Warszawa)

Badanie elektrofizjologiczne (EPS) to ważne narzędzie diagnostyczne

Badanie elektrofizjologiczne (EPS) to ważne narzędzie diagnostyczne

Przewodniczący: M. Jastrzębski (Kraków)
Przewodniczący: M. Kiliszek (Warszawa)

Badanie EP - czy zawsze wykonuję pełen protokół stymulacji?
M. Kiliszek (Warszawa)

Badanie EP w diagnostyce utrat przytomności i bradyarytmiach – kiedy je wykonywać?
P. Kułakowski (Warszawa)

Badanie EP po izolacji żył płucnych - czy ma znaczenie?
P. Buchta (Zabrze)

Badanie EP w arytmiach komorowych o nieniedokrwiennym podłożu - kiedy ma sens?
A. Fuglewicz (Poznań)

Migotanie przedsionków: co nowego w wytycznych ESC i dokumentach EHRA

Migotanie przedsionków: co nowego w wytycznych ESC i dokumentach EHRA

Przewodniczący: A. Lubiński (Łódź)
Przewodniczący: B. Średniawa (Zabrze)

W prewencji
G. Opolski (Warszawa)

W leczeniu farmakologicznym
A. Lubiński (Łódź)

W leczeniu przeciwkrzepliwym
M. Trusz-Gluza (Katowice)

W elektroterapii
J. Kaźmierczak (Szczecin)

Sesja abstraktowa I - Wszczepialne urządzenia i powikłania

Sesja abstraktowa I - Wszczepialne urządzenia i powikłania

Przewodniczący: P. Dąbrowski (Zamość)
Przewodniczący: [do potwierdzenia]

Czynniki ryzyka odelektrodowego infekcyjnego zapalenia wsierdzia – badanie retrospektywne
G. Sławiński (Gdańsk)

Wczesne i późne powikłania elektroterapii serca wymagające przezżylnego usunięcia elektrod
G. Sławiński (Gdańsk)

Czynniki wpływające na morfologię i czynność prawej komory serca u pacjentów przewlekle stymulowanych.
D. Łoboda (Katowice)

Czynniki wpływające na czas hospitalizacji pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu elektroterapii serca
G. Sławiński (Gdańsk)

Wpływ nowoczesnej radioterapii na działanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca
J. Niedziela (Zabrze)

Telemonitoring pacjentów z implantowanym ICD - 3 lata doświadczeń jednego ośrodka
A. Stanek (Kraków)

Stała stymulacja serca w pierwszym miesiącu życia – terapeutyczne wyzwanie
K. Bieganowska (Warszawa)

10:15 - 11:45

Wyzwania dzisiejszej elektroterapii

Wyzwania dzisiejszej elektroterapii

Przewodniczący: A. Kutarski (Lublin)
Przewodniczący: M. Sterliński (Warszawa)

Dysfunkcje technologiczne urządzeń wszczepialnych - skala problemu, postępowanie, aspekty prawne
K. Kaczmarek (Łódź)

Radioterapia u chorych z implantowanymi urządzeniami
A. Sokal (Zabrze)

U kogo spoza klasycznych wskazań implantowałbym CRT?
A. Oręziak (Warszawa)

Aspekty psychologii klinicznej u chorych z ICD i CRT-D - zalecenia a rzeczywistość: (uzależnienia, PTSD, QoL, ocena przedimplantacyjna)
R. Sztembis (Rzeszów)

Prosta arytmia - trudna ablacja: jak poprawić skuteczność zabiegu?

Prosta arytmia - trudna ablacja: jak poprawić skuteczność zabiegu?

Przewodniczący: A. Wnuk-Wojnar (Katowice)
Panel dyskusyjny: A. Fuglewicz (Poznań)
Panel dyskusyjny: P. Lodziński (Warszawa)

Nietypowe AVNRT/AT. Jak różnicować, jak wykonać zabieg ablacji
M. Farkowski (Warszawa)

Epikardialne i przegrodowe drogi dodatkowe
A. Baszko (Poznań)

Trzepotanie przedsionków - jak znaleźć właściwy obwód i go wyłączyć?
E. Koźluk (Warszawa)

Pacjent z blokiem przedsionkowo-komorowym przed prostym zabiegiem ablacji. Jak uniknąć komplikacji?
M. Jastrzębski (Kraków)

Stanowiska Konsultanta Krajowego Kardiologii i Sekcji Rytmu Serca PTK dotyczące wprowadzania nowych technologii

Stanowiska Konsultanta Krajowego Kardiologii i Sekcji Rytmu Serca PTK dotyczące wprowadzania nowych technologii

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin)
Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze)

Całkowicie podskórny kardiowerter-defibrylator (S-ICD)
M. Kempa (Gdańsk)

Kamizelka defibrylująca (WCD)
P. Ptaszyński (Łódź)

Stymulator bezelektrodowy
P. Mitkowski (Poznań)

Omówienie Mistrzostw EKG/IEGM

Omówienie Mistrzostw EKG/IEGM

Przewodniczący: R. Baranowski (Warszawa)

12:00 - 12:45

Niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych a CIED

Niedomykalność zastawek przedsionkowo-komorowych a CIED

Przewodniczący: H. Szwed (Warszawa)
Przewodniczący: K. Widenka (Rzeszów)

Niedomykalność zastawki trójdzielnej i CIED. Leczenie przeznaczyniową ekstrakcją
P. Syska (Warszawa)

Niedomykalność zastawki trójdzielnej i CIED oraz TLE. Spojrzenie kardiochirurga
K. Widenka (Rzeszów)

Niedomykalność zastawki mitralnej i wyniki leczenia przy pomocy CRT
K. Sedlacek (Praga)

Przezskórne metody naprawy zastawki mitralnej u pacjentów z CRT
Z. Kalarus (Zabrze)

Badam pacjenta, patrzę na EKG i mam wątpliwości... Wykłady oparte na faktach

Badam pacjenta, patrzę na EKG i mam wątpliwości... Wykłady oparte na faktach

Przewodniczący: M. Kurpesa (Łódź)
Przewodniczący: K. Szydło (Katowice)

Czy to urządzenie wszczepiono poza wskazaniami?
B. Średniawa (Zabrze)

Czy dobór urządzenia był właściwy?
B. Szafran (Wrocław)

Czy to urządzenie pracuje prawidłowo?
D. Wojciechowski (Warszawa)

Czy parametry są ustawione w sposób najbardziej optymalny?
R. Baranowski (Warszawa)

Usunięto urządzenie - czy na pewno wszczepiać kolejne?
J. Wranicz (Łódź)

Współczesne możliwości kompleksowego leczenia niewydolności serca. Sesja wspólna Sekcji Niewydolności Serca i Sekcji Rytmu Serca PTK

Współczesne możliwości kompleksowego leczenia niewydolności serca. Sesja wspólna Sekcji Niewydolności Serca i Sekcji Rytmu Serca PTK

Sesja Wspólna Sekcji Niewydolności Serca PTK i Sekcji Rytmu Serca PTK

Przewodniczący: A. Gackowski (Kraków)
Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze)

Czy postępy w farmakoterapii niewydolności serca wpłyną na kwalifikację do ICD/CRT?
K. Mizia-Stec (Katowice)

Interwencje zastawkowe u pacjentów z niewydolnością serca
A. Gackowski (Kraków)

Ablacja AF u chorych z niewydolnością serca state of art
P. Derejko (Warszawa)

Wspomaganie mechaniczne lewej komory
M. Zakliczyński (Zabrze)

CCM
D. Jagielski (Wrocław)

BIOTRONIK TED Style Talk idee warte uwagi

BIOTRONIK TED Style Talk idee warte uwagi

Opieka nad pacjentem po implantacji – czy technologia HM naprawdę pomaga pacjentom?
P. Mitkowski (Poznań)

AF/AT cichy zabójca – czy możemy skutecznie ustrzec pacjentów przed fatalnymi skutkami?
A. Bolewski (Poznań)

Biotronik Excellence for life
. Biotronik

12:45 - 13:30
13:30 - 13:50

Wykład pod patronatem firmy Novartis

Wykład pod patronatem firmy Novartis

Przewlekła niewydolność serca – co nowego możemy zaproponować naszym pacjentom?
J. Kaźmierczak (Szczecin)

14:30 - 16:00

Nowe technologie, nowe koncepcje. Sesja złotego sponsora - MEDTRONIC

Nowe technologie, nowe koncepcje. Sesja złotego sponsora - MEDTRONIC

Sesja złotego sponsora - MEDTRONIC

Przewodniczący: A. Przybylski (Rzeszów)
Przewodniczący: D. Jagielski (Wrocław)

Bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa - najbardziej fizjologiczna stymulacja i resynchronizacja serca
M. Jastrzębski (Kraków)

Jakie możliwości daje zastosowanie stymulacji bezelektrodowej?
O. Kowalski (Zabrze)

CRT-P: wciąż niewykorzystana opcja w leczeniu niewydolności serca
P. Mitkowski (Poznań)

Cryoballoon for the initial persistent AF ablation procedure
F. Straube

Elektrofizjolog, kardiolog interwencyjny. Kiedy powinniśmy działać razem?

Elektrofizjolog, kardiolog interwencyjny. Kiedy powinniśmy działać razem?

Przewodniczący: S. Bartuś (Kraków)
Przewodniczący: M. Sterliński (Warszawa)

Czy w pełni wykorzystujemy rewaskularyzację u chorych przed i po implantacji urządzeń wysokoenergetycznych?
M. Gąsior (Zabrze)

Wskazania do implantacji stymulatora po TAVI?
J. Bednarek (Kraków)

Zaburzenia rytmu u chorych ze wspomaganiem lewej komory - nowe wyzwanie dla elektrofizjologa?
Z. Kalarus (Zabrze)

Czy jest miejsce na przezskórne wspomaganie lewej komory w pracowni elektrofizjologii?
M. Tajstra (Zabrze)

Mój pacjent...

Mój pacjent...

Przewodniczący: J. Romanek (Rzeszów)
Przewodniczący: K. Mizia-Stec (Katowice)

...ma epizody AHR w pamięci urządzenia
M. Mazurek (Zabrze)

...z migotaniem przedsionków ma wskazania do leczenia przy użyciu CRT
M. Waśniewski (Poznań)

...leczony NOAC z powodu migotania przedsionków ma niedokrwistość
M. Bilińska (Warszawa)

...z migotaniem przedsionków leczony NOAC doznał udaru niedokrwiennego mózgu
A. Czepiel (Warszawa)

Sesja abstraktowa II - EP

Sesja abstraktowa II - EP

Przewodniczący: R. Kiedrowicz (Szczecin)
Przewodniczący: P. Ptaszyński (Łódź)

Walidacja algorytmów elektrokardiograficznych określających lokalizację idiopatycznej arytmii z drogi wyrzutu lewej komory
B. Ludwik (Wrocław)

Ablacja arytmii lewokomorowej od strony prawego przedsionka.
P. Futyma (Rzeszów)

Długofalowy wpływ ablacji przezskórnej na ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych lub mechanicznych u pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami do elektroterapii serca
M. Farkowski (Warszawa)

Bipolarna endo-epikardialna ablacja arytmii komorowej.
P. Futyma (Rzeszów)

Prospektywna ocena minimalnie inwazyjnego, nie-fluoroskopowego obrazowania i protokołu ablacji nadkomorowych arytmii u dzieci i młodzieży.
M. Labus (Wrocław)

Objawowe uniesienie odcinka ST podczas punkcji transseptalnej - czy można bezpiecznie kontynuować zabieg?
A. Głowniak (Lublin)

Anomalie spływu żył płucnych a skuteczność ablacji migotania przedsionków prądem o częstotliwości radiowej.
K. Myrda (Zabrze)

16:15 - 17:45

Całkowity blok przedsionkowo-komorowy ma różne oblicza…

Całkowity blok przedsionkowo-komorowy ma różne oblicza…

Przewodniczący: M. Sterliński (Warszawa)
Przewodniczący: K. Błaszyk (Poznań)

Jedna czy dwie różne choroby. Rozpoznanie bloku całkowitego w rytmie zatokowym i migotaniu przedsionków
M. Jastrzębski (Kraków)

Postępowanie we wrodzonym bloku całkowitym. Aktualne poglądy
K. Bieganowska (Warszawa)

Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego. Komu i kiedy?
K. Krzyżanowski (Koszalin)

Czasowa stymulacja serca w różnych przypadkach bloku całkowitego
J. Kuśnierz (Warszawa)

Stała stymulacja w bloku całkowitym: od VVI do selektywnej stymulacji pęczka Hisa
P. Dąbrowski (Zamość)

Leczenie inwazyjne komorowych zaburzeń rytmu w skrajnej niewydolności serca

Leczenie inwazyjne komorowych zaburzeń rytmu w skrajnej niewydolności serca

Przewodniczący: K. Mizia-Stec (Katowice)
Przewodniczący: A. Fuglewicz (Poznań)

Kardiomiopatia niedokrwienna w pierwszej kolejności: wykonam ablację - pro/w pierwszej kolejności leczę niewydolność serca - contra
Pro: P. Buchta (Zabrze)
Contra: P. Ptaszyński (Łódź)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa w pierwszej kolejności: wykonam ablację - pro/ leczę niewydolność serca - contra
Pro: P. Derejko (Warszawa)
Contra: M. Kiliszek (Warszawa)

Błędy popełniane u chorych z zaburzeniami rytmu serca

Błędy popełniane u chorych z zaburzeniami rytmu serca

Przewodniczący: H. Szwed (Warszawa)
Przewodniczący: G. Opolski (Warszawa)

U chorych z migotaniem przedsionków
M. Trusz-Gluza (Katowice)

U chorych z innymi arytmiami nadkomorowymi
P. Pruszkowska-Skrzep (Zabrze)

U chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca
A. Filipecki (Katowice)

U chorych z zaburzeniami automatyzmu lub przewodzenia
A. Przybylski (Rzeszów)

Sesja abstraktowa III - Wszczepialne urządzenia i powikłania

Sesja abstraktowa III - Wszczepialne urządzenia i powikłania

Przewodniczący: A. Kołodzińska (Warszawa)
Przewodniczący: A. Polewczyk (Kielce)

Ocena wystąpienia arytmii komorowych i interwencji wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową w zapobieganiu pierwotnej nagłego zgonu sercowego w obserwacji ambulatoryjnej i w kontroli metodą telemonitoringu
A. Rydlewska (Kraków)

Ocena czynników wpływających na występowanie adekwatnych interwencji ICD w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego.
J. Pudło (Kraków)

Lepiej mieć szczęście niż ICD - SURVIVOR OF UNSUCCESSFUL ICD THERAPY
T. Pawlik (Opole)

Czynniki ryzyka adekwatnych interwencji i zwiększonej śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca i implantowanym układem kardiowertera-defibrylatora.
A. Winkler (Warszawa)

Interwencje nieadekwatne ICD u osób z migotaniem przedsionków.
J. Pudło (Kraków)

Implantacje bezelektrodowych kardiostymulatorów - wstępne doświadczenia własne
J. Bednarek (Kraków)

Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcję nerek w obserwacji trzymiesięcznej
D. Mazur (Rzeszów)

18:00 - 19:30

„Wprowadzenie do sobotnich kursów” - anatomiczny moduł szkoleniowy dla wszczepiających urządzenia i elektrofizjologów

„Wprowadzenie do sobotnich kursów” - anatomiczny moduł szkoleniowy dla wszczepiających urządzenia i elektrofizjologów

Przewodniczący: K. Krzyżanowski (Koszalin)
Przewodniczący: J. Blicharz (Tarnów)

Anatomia żyły pachowej i jej nakłucie
A. Czepiel (Warszawa), W. Klimek-Piotrowska (Kraków)

Zatoka wieńcowa i jej odgałęzienia i implantacja elektrody lewokomorowej
W. Klimek-Piotrowska (Kraków), A. Oręziak (Warszawa)

Anatomia części przegrodowej prawej komory i implantacja elektrody prawokomorowej
M. Hołda (Kraków), J. Blicharz (Tarnów)

Anatomia przegrody międzyprzedsionkowej i nakłucie transseptalne
M. Hołda (Kraków), K. Krzyżanowski (Koszalin)

Postępy w badaniach nad molekularnym podłożem zaburzeń rytmu serca

Postępy w badaniach nad molekularnym podłożem zaburzeń rytmu serca

Przewodniczący: E. Biernacka (Warszawa)
Przewodniczący: K. Mizia-Stec (Katowice)

Rola „mniejszych genów” w LQTS
A. Zienciuk-Krajka (Gdańsk)

Czy SNPsy decydują o korelacji genotyp-fenotyp w kanałopatiach?
B. Średniawa (Zabrze)

Nav1,5 i Cx43 w patomechanizmie arytmogennej kardiomiopatii prawej komory
E. Biernacka (Warszawa)

Mutacje 5KCNJ w zespole Andersen - Tawil i nie tylko
A. Filipecki (Katowice)

Badanie genetyczne w kardiomiopatiach
Z. Bilińska (Warszawa)

Arytmia grozi udarem

Arytmia grozi udarem

Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Przewodniczący: D. Krówczyńska (Warszawa)
Przewodniczący: A. Młynarska (Katowice)

Migotanie przedsionków- czynniki ryzyka, diagnostyka, kwalifikacja
D. Krówczyńska (Warszawa)

Serce- mózg. Czy można zmniejszyć ryzyko udaru?
M. Walkiewicz (Warszawa)

Metody leczenia migotania przedsionków - rola i zadania pielęgniarki
K. Czapla (Zabrze)

Jakość życia pacjentów z rozpoznanym migotaniem przedsionków
A. Młynarska (Katowice)

Sesja abstraktowa IV - Varia

Sesja abstraktowa IV - Varia

Przewodniczący: M. Bilińska (Warszawa)
Przewodniczący: A. Wnuk-Wojnar (Katowice)

Czy wewnątrzsercowy EPS mógłby być badaniem pierwszego wyboru u pacjentów z kołataniem serca lub omdleniami?
M. Kuniewicz (Kraków)

Wartość zmodyfikowanej skali Schwartza w diagnostyce zespołu wydłużonego QT u dzieci
K. Pręgowska (Warszawa)

Funkcja lewej komory u pacjentów z migotaniem przedsionków stymulowanych z pęczka Hisa.
R. Gardas (Katowice)

Nieinwazyjne i Inwazyjne Markery Detekcji Remodelingu Elektrycznego Lewego Przedsionka w Grupie Pacjentów z Długotrwającym Przetrwałym Migotaniem Przedsionków
R. Kiedrowicz (Szczecin)

Krzywa uczenia w wykonywaniu krioablacji balonowej na przykładzie dwóch młodych operatorów elektrofizjologii z jednego ośrodka.
M. Kuniewicz (Kraków)

Czy morfologia załamka P może być predyktorem nawrotów migotania przedsionków po izolacji żył płucnych?
M. Kiliszek (Warszawa)

Sobota

27

maja
SALA A - CIED SALA B - EP SALA C - Varia SALA Sesje abstraktowe
09:00 - 10:30

Czy zaprogramowanie ICD zgodnie z wytycznymi jest zawsze bezpieczne?

Czy zaprogramowanie ICD zgodnie z wytycznymi jest zawsze bezpieczne?

Kurs "Urządzenia implantowane"

Przewodniczący: M. Kempa (Gdańsk)
Przewodniczący: M. Chudzik (Łódź)

Obecnie obowiązujące zalecenia programowania ICD
A. Oręziak (Warszawa)

Czy wszystkie ICD działają tak samo? Istotne różnice w działaniu liczników i dyskryminatorów arytmii w różnych typach ICD
J. Blicharz (Tarnów)

Stosowanie dyskryminatorów – jakie i kiedy, a kiedy nie. Ryzyko opóźnienia lub braku dostarczenia terapii
M. Chudzik (Łódź)

Sensing i detekcja w S-ICD
M. Kempa (Gdańsk)

Interaktywna interpretacja zapisów wewnątrzsercowych oraz EKG - przypadki do wspólnej dyskusji - elementy teorii różnicowania arytmii

Interaktywna interpretacja zapisów wewnątrzsercowych oraz EKG - przypadki do wspólnej dyskusji - elementy teorii różnicowania arytmii

Kurs EP

Przewodniczący: M. Jastrzębski (Kraków)
Ekspert: A. Baszko (Poznań)
Ekspert: D. Kozłowski (Gdańsk)
Ekspert: E. Koźluk (Warszawa)
Ekspert: M. Kuniewicz (Kraków)
Ekspert: A. Stanke (Elbląg)

Prezentacja zapisów
M. Jastrzębski (Kraków)

Warsztaty interaktywne "EKG ze stymulatorem i nie tylko..."

Warsztaty interaktywne "EKG ze stymulatorem i nie tylko..."

Przewodniczący: R. Baranowski (Warszawa)
Przewodniczący: J. Wranicz (Łódź)
Przewodniczący: B. Średniawa (Zabrze)

Wszczepić czy nie wszczepić?
J. Wranicz (Łódź)

Podstawy oceny stymulatorów w Holterze
R. Baranowski (Warszawa)

Nie zawsze jest łatwo
B. Średniawa (Zabrze)

10:30 - 14:00
10:45 - 12:15

Interpretacja ciekawych zapisów z pamięci ICD

Interpretacja ciekawych zapisów z pamięci ICD

Kurs „Urządzenia implantowane"

Przewodniczący: J. Kuśnierz (Warszawa)
Przewodniczący: J. Wilczek (Katowice)

Urządzenia firmy Biotronik
M. Chudzik (Łódź)

Urządzenia firmy Boston Scientific
K. Kaczmarek (Łódź)

Urządzenia firmy Medtronic
J. Kuśnierz (Warszawa)

Urządzenia firmy St Jude Medical
M. Gibiński (Katowice)

Jak wykonać ablację typowego trzepotania przedsionków?

Jak wykonać ablację typowego trzepotania przedsionków?

Kurs EP

Przewodniczący: A. Baszko (Poznań)

Anatomia cieśni dolnej prawego przedsionka
M. Kuniewicz (Kraków)

Mapowanie klasyczne i 3D trzepotania przedsionków. Jak znaleźć właściwą cieśń
E. Koźluk (Warszawa)

Jak poprawić skuteczność ablacji typowego trzepotania przedsionków.
A. Baszko (Poznań)

Dyskusja

12:30 - 13:40

Powikłania elektroterapii

Powikłania elektroterapii

Kurs „Urządzenia implantowane"

Przewodniczący: A. Kutarski (Lublin)
Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań)

TLE – gdzie, jak i kto, czyli spisane i obowiązujące zasady
P. Mitkowski (Poznań)

Odelektrodowe zapalenie wsierdzia vs infekcja miejscowa – od podejrzenia do ponownej implantacji - postępowanie krok po kroku
B. Małecka (Kraków)

Nieinfekcyjne wskazania do usuwania elektrod – podstawy decyzji i techniki zabiegów
E. Piłat (Katowice)

Problemy techniczne i powikłania TLE
A. Kutarski (Lublin)

Anatomia dla elektrofizjologa

Anatomia dla elektrofizjologa

Kurs EP

Przewodniczący: E. Koźluk (Warszawa)

Anatomia serca
D. Kozłowski (Gdańsk)

Anatomia rentgenowska
M. Kuniewicz (Kraków)

Anatomia wg. systemów 3D
E. Koźluk (Warszawa)

13:40 - 14:00

Program warsztatów firm

ostatnia aktualizacja 2021-07-24 23:50

Czwartek

25

maja
SALA Perłowa, Hotel Prezydencki - Warsztaty Elektrofizjologiczne SALA Alabastrowa, Hotel Prezydencki - Warsztaty Elektrokardiologiczne SALA Sala A, Hotel Prezydencki
10:30 - 11:00

Ensite Precision – prezentacja systemu

Ensite Precision – prezentacja systemu

Podstawy tworzenia geometrii w trakcie ablacji migotania przedsionków (LA model - wet lab)

Przewodniczący: A. Nowek (Łódź)

Optymalne programowanie MPP

Optymalne programowanie MPP

Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań)

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

11:00 - 11:30
12:00 - 12:45

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: W. Rewiuk

12:30 - 13:00

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Przewodniczący: A. Gąsiewski

13:00 - 13:45

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: T. Wasiak

13:30 - 13:45

Podstawy fizyczne ablacji

Podstawy fizyczne ablacji

wet lab

Przewodniczący: A. Nowek (Łódź)

13:45 - 14:00

Podstawy fizyczne ablacji

Podstawy fizyczne ablacji

wet lab

Przewodniczący: A. Gąsiewski

14:30 - 15:30

Optymalne programowanie MPP

Optymalne programowanie MPP

Przewodniczący: A. Oręziak (Warszawa)

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

15:30 - 16:00

Ensite Precision – prezentacja systemu

Ensite Precision – prezentacja systemu

Podstawy tworzenia geometrii w trakcie ablacji migotania przedsionków (LA model - wet lab)

Przewodniczący: A. Nowek (Łódź)

16:00 - 17:00

Podstawy elektroterapii – kurs dla techników / pielęgniarek

Podstawy elektroterapii – kurs dla techników / pielęgniarek

Przewodniczący: P. Kołacz

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przygotowanie niezbędnego sprzętu

Programowanie wszczepialnego sprzętu przed zabiegiem

Obsługa PSA (analizatora do pomiarów śródzabiegowych)

16:30 - 17:00

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Przewodniczący: P. Połeć

Piątek

26

maja
SALA Perłowa, Hotel Prezydencki - Warsztaty Elektrofizjologiczne SALA Alabastrowa, Hotel Prezydencki - Warsztaty Elektrokardiologiczne SALA Sala A, Hotel Prezydencki
09:30 - 10:00

Ensite Precision – prezentacja systemu

Ensite Precision – prezentacja systemu

Podstawy tworzenia geometrii w trakcie ablacji migotania przedsionków (LA model - wet lab)

Przewodniczący: A. Gąsiewski

10:00 - 13:00

Urządzenia wysokoenergetyczne Boston Scientific – warsztaty

Urządzenia wysokoenergetyczne Boston Scientific – warsztaty

Przewodniczący: K. Kaczmarek (Łódź)
Przewodniczący: A. Szymczyk
Przewodniczący: K. Wałowska
Przewodniczący: J. Morawski

Detekcja arytmii - zasady działania i programowanie

Unikalne właściwości, programowanie i wykorzystanie kliniczne. Przykłady zapisów IEGM i ich interpretacja

10:30 - 11:30

Optymalne programowanie MPP

Optymalne programowanie MPP

Przewodniczący: A. Przybylski (Rzeszów)

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

11:15 - 11:30

Podstawy fizyczne ablacji

Podstawy fizyczne ablacji

wet lab

Przewodniczący: M. Kowalska

12:00 - 12:45

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: B. Małachowski

13:00 - 13:30

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Przewodniczący: P. Połeć

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: D. Kowal

13:30 - 13:45
13:45 - 14:00

Podstawy fizyczne ablacji

Podstawy fizyczne ablacji

wet lab

Przewodniczący: P. Zając

15:00 - 15:30

Ensite Precision – prezentacja systemu

Ensite Precision – prezentacja systemu

Podstawy tworzenia geometrii w trakcie ablacji migotania przedsionków (LA model - wet lab)

Przewodniczący: M. Kowalska

15:30 - 16:00

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Zaawansowane możliwości mapowania arytmii złożonych z wykorzystaniem systemu Ensite Precision

Przewodniczący: P. Zając

Optymalne programowanie MPP

Optymalne programowanie MPP

Przewodniczący: J. Wilczek (Katowice)

Zasady programowania stymulacji dwupunktowej lewej komory

Własne doświadczenia

Zajęcia praktyczne z programatorem

16:00 - 16:30
16:45 - 17:30

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Dyskryminacja arytmii w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: B. Małachowski

17:30 - 18:15

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Automatyczne funkcje programowania w urządzeniach SJM/Abbott

Przewodniczący: D. Kowal

Komitet naukowy:

dr hab. med. Maciej Sterliński - Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. med. Oskar Kowalski
prof. dr. hab.med. Jarosław Kaźmierczak
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz- Gluza
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
dr n. med. Artur Fuglewicz
dr n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
dr n. med. Maciej Kempa
dr hab. med., prof. nadzw. Andrzej Przybylski
prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
dr n. med Jerzy Kuźniar
dr n. med Janusz Romanek

Komitet Organizacyjny:

dr hab. med., prof. nadzw. Andrzej Przybylski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med Janusz Romanek
lek. med. Marcin Chlebuś
lek. med. Piotr Szafarz
dr n. med. Marcin Kostkiewicz
lek. med. Paweł Woźniak
lek. med. Sławomir Tłuczek

Warsztaty elektrofizjologiczne - Warsaw Education Center Medtronic Poland dla Pielęgniarek i Techników Medycznych - Polstim 2017

Zgłoszenia na Warsztaty: marianna.lubnicka@medtronic.com lub stefan.karczmarewicz@medtronic.com

Osoby zarejestrowane wcześniej będą miały pierwszeństwo udziału, jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w Sali. Rejestracja nie gwarantuje miejsca w przypadku spóźnienia się na Warsztaty.

 

CZEŚĆ I. Urządzenia do stałej elektroterapii serca

Czwartek, 25 maja 2016, godz. 14:00-18:00 HOTEL HILTON GARDEN IN

Konieczne podstawy.

Prowadzący: Stefan Karczmarewicz (WEC Warszawa, Otwock), Bartłomiej Szwarc (Medtronic Poland)

Tryby stymulacji (25 min.)

Najważniejsze algorytmy (20 min.)

EKG u pacjenta ze stymulatorem/ICD (45 min.)

Prewencja i terapia infekcji układów do stałej elektroterapii serca (20 min.)

***

Podstawy kontroli układów stymulujących serce + objawy kliniczne nieoptymalnego zaprogramowania stymulatora (25 + 45 min.)


CZĘŚĆ II. Kurs elektrofizjologii i ablacji dla pielęgniarek i techników medycznych

Piątek, 26 maja, godz. 9:00-13:00 HOTEL PREZYDENCKI

Prowadzący: Andrzej Głowniak (Lublin,) Ewelina Gostomska (Zabrze), Barbara Cichor (Zabrze), Marcin Sudoł (Medtronic Poland), Bogdan Wielgat (Medtronic Poland)

Podstawy teoretyczne zabiegów elektrofizjologii (dlaczego, co i w jaki sposób?) (45 min.)

  • Podstawy biofizyczne, stymulacji, ablacji, krioablacji
  • Sprzęt wykorzystywany podczas zabiegów (elektrody diagnostyczne, elektrody ablacyjne, łączniki, elektrody odniesienia).
  • Protokół badania EP, zabiegu ablacji klasycznej, ablacji migotania przedsionków, krioablacji.

Pielęgniarka podczas procedur elektrofizjologicznych. (20 min.)

Technik podczas procedur elektrofizjologicznych. (20 min.)

Przygotowanie sali i zespołu do implantacji stymulatora bezelektrodowego i procedura implantacji. (45 min.)

Problemy, komplikacje – rozwiązywanie. (45 min.)


CZĘŚĆ III. Opieka nad pacjentami po implantacji urządzeń do elektroterapii serca.

Piątek, 26 maja, godz. 14:00-18:00 HOTEL PREZYDENCKI

Prowadzący: Anna Mierzyńska (Warszawa), Ewelina Gostomska (Zabrze) Bartłomiej Szwarc (Medtronic Poland) i Stefan Karczmarewicz (WEC Warszawa, Otwock)

Interferencja elektromagnetyczna - co trzeba wiedzieć? (25 min.)

MRI u pacjenta z urządzeniem do elektroterapii serca. (20 min.)

***

Zabiegi operacyjne u pacjenta z urządzeniem do elektroterapii serca. (20 min.)

Wysiłek fizyczny i rehabilitacja fizyczna u pacjentów z urządzeniami do elektroterapii serca. (25 min.)

***

Żeby pacjentowi po implantacji chciało się żyć… - problemy psychiczne pacjentów kardiologicznych. (45 min)

***

Wirtualna poradnia: opieka nad pacjentem po implantacji układu do elektroterapii serca: procedury medyczne, życie codzienne (45 min.)


Rejestracja POLSTIM

Hilton Garden Inn Rzeszów
1 Majora Wacława Kopisto,
35-315 Rzeszów

 

Hotel
Lokalizacja

 

Noclegi

Zapraszamy do skorzystania z oferty noclegowej polecanych obiektów:

Hotel Grein*** (Al. Rejtana 1, 35-326 Rzeszów)
Tel.: +48 17 85 03 888, Kom.: +48 667 992 277, Fax: +48 17 85 03 880
E-mail: info@greinhotel.pl

Pokój jednoosobowy: 129 zł
Pokój dwuosobowy: 179 zł
Pokój trzyosobowy: 219 zł
W cenie: śniadanie, wi-fi, parking

Rezerwacja na hasło: "Polstim 2017"

Hotel Zimowit*** (Al. Armii Krajowej 4b, 35-307 Rzeszów)
Tel.: +48 17 850 15 17, Kom.: +48 726 933 943
E-mail: recepcja@hotel-zimowit.pl

Pokój jednoosobowy: 140 zł
Pokój dwuosobowy: 200 zł
Pokój trzyosobowy: 280 zł
W cenie: śniadanie

Możliwość rezerwacji do 31 marca 2017 r.

Rezerwacja na hasło: "Polstim 2017"

Hotel Prezydencki**** (ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów)
Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrad (Hilton Garden Inn Rzeszów).

tel. + 48 17 860 65 00
fax. + 48 17 860 65 16
email: recepcja@hoteleprezydenckie.pl

Rezerwacja na hasło: "Polstim 2017"

 

Dostępne są także pokoje na noclegi 24/25.05. oraz 26/27.05. w hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów (Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów). Ilość miejsc ograniczona.

Recepcja hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów:
tel. +48 17 770 00 00
fax. +48 17 770 00 01

 

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegu w innych obiektach za pomocą panelu rezerwacyjnego.

 

Wykonanie: